בדרך לאתר חדש

אתר פרופיל חדש עובר דירה למערכת ניהול אתר חדשה ומשוכללת, שתושק בקרוב. בינתיים העלינו את המידע המרכזי והחשוב ביותר לאתר הזמני שלפניכם.

אם ברצונך ליצור קשר עם רשת הליווי לסרבנים ונמנעים משירות צבאי, ניתן לעשות זאת דרך אתר רשת הליווי, דרך הפורום שלנו או בדואר אלקטרוני.

להצטרפות לאחת מקבוצות הנוער של פרופיל חדש ברחבי הארץ, אנא צרו קשר עם צוות קבוצות הנוער.

עדכונים חדשים על סרבניות וסרבני מצפון בכלא הצבאי יתפרסמו כאן. מידע על כליאות קודמות (באנגלית) ניתן בינתיים למצוא באתר של ארגון WRI. המידע המלא יחזור לאתר החדש שלנו כשיושק. אנו ממשיכות בפרסום עדכונים על חקירת המשטרה נגדנו (ובינתיים הולכים ומצטברים נסיונות של מערכת "אכיפת החוק" להדביק תווית פלילית ליותר ויותר פעילויות שמאל בישראל). ראו גם סדרת הפרסומים "חקירת החקירה", שטקסטים חדשים בה יועלו אחת לכמה זמן לאתר.

מלבד זאת, ניתן לעיין באתר הזמני באמנת פרופיל חדש, בתערוכה שלנו, בדו"ח הפעילות השנתי האחרון של התנועה, בחוברת השאלות והתשובות "חושבים לפני גיוס", בעלון המסביר על פרופיל חדש ופעילויותיה ובדו"ח פרופיל חדש על גיוס ילדים בישראל. מסמכים נוספים זמינים דרך אתר רשת הליווי.

מסמכים ופריטים אחרים ישובו להיות זמינים באתר החדש שלנו. אם ברצונך לעיין בהם קודם לכן, ובכל עניין אחר, ניתן ליצור אתנו קשר בדואר אלקטרוני.This site uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic SEO Table Of Contents 1.6.0.