רשת הליווי לסרבנים ונמנעים משירות צבאי

רשת הליווי שמה לעצמה למטרה להעניק לכל פונה מידע מפורט ואמין לגבי ההליכים המאפשרים קבלת פטור משירות צבאי, ולהעניק למי שמבקשים לקבל פטור כזה תמיכה מורלית.

לדף הבית של רשת הליווי

לפורום

תגובות

לא ניתן להוסיף תגובות

This site uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic SEO Table Of Contents 1.6.0.