תרומות

תרומות לפרופיל חדש ניתן לבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבוננו:

חשבון מס' 421121
סניף 769 (רח' טרומפלדור, רמת-השרון)
בנק הפועלים

או באמצעות משלוח המחאה בדואר לכתובתנו:

פרופיל חדש,
ת"ד 3454,
רמת השרון, 47100

תגובות

לא ניתן להוסיף תגובות

This site uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic SEO Table Of Contents 1.6.0.